İnsan Kaynakları - İş Başvuru Formu

(1) Kişisel Bilgileriniz
  *   *
  *  
    *
  * / /   *
  *   TC    Diğer  
       
 (2) *
(3) İletişim Bilgileriniz
  *       
    *   
    *  
  *       
 
 Sizinle iletişim kurulamaması durumunda ulaşabilecek bir yakınınızın
Adı Soyadı * 
Telefon Numarası  * 
 
       
 (4) Sürücü Belgesi Bilgileriniz
    Evet    Hayır
    / /
    Evet   Hayır
       
(5) Aile Bilgileriniz
 Babanıza Ait Bilgiler
 Adı Soyadı Sağ   Vefat  
 Doğum Tarihi / /  Doğum Yeri  
 Mesleği    
 Annenize Ait Bilgiler
 Adı Soyadı Sağ   Vefat  
 Doğum Tarih / /  Doğum Yeri
 Mesleği    
       
   
     
 Eşinize Ait Bilgiler
 Adı      
 Doğum Yeri    Doğum Tarihi / /
 Mesleği    
   
     (Lütfen araya virgül koyarak yazınız)
       
 (6) Sosyal Yaşamınız
   
   
    Evet   Hayır
   
       
 
    cm     kg
    Evet   Hayır
 
 
       
 (8) Katıldığınız eğitim, kurs, seminer... vb ( Lütfen tarih sırasına göre en yakından en eskiye doğru yazınız)
 (9) Yabancı Dil Bilginiz
(10) Bilgisayar Bilginiz
(11)  ( Lütfen tarih sırasına göre en yakından en eskiye doğru yazınız)
(12) (Lütfen çalışmak istediğiniz bölümü ve görevi öncelik sırasına göre belirtiniz)
 nı belirtiniz.   Brüt     Net
    Evet     Hayır
    / /
 
(13) Referanslarınız
(15) Onay - Gönderim   Bu İş Başvuru Formu'nda verdiğim bilgilerin ve yazdıklarımın olası bir iş sözleşmesine esas teşkil ettiğini; bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu ve işe alınmam durumunda zaman içerisinde değişecek bilgilerimi en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi; gerçeğe aykırı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde iş sözleşmemin ihbarsız ve tazminatsız olarak sona erdirileceğini; bundan dolayı bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı;eksik veya gerçeğe aykırı beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi; işe alınmam halinde 4857 sayılı İş Yasasında öngörülen deneme süresine tabi olacağımı kabul ederim.

Kodu Değiştir